بهزاد وفاخواه

بررسی فیلم«غلامرضا تختی»: تختیِ توکلی چیزی بیش از تختی سخنرانی‌های هرساله نیست ۷ فروردین ۱۳۹۸
گزارش اختتامیه جشنواره سی و هفتم ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز دهم جشنواره سی و هفتم ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز نهم جشنواره سی و هفتم ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز هشتم جشنواره سی و هفتم ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز هفتم جشنواره سی و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز ششم جشنواره سی و هفتم ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز پنجم جشنواره سی و هفتم ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز چهارم جشنواره سی و هفتم ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بررسی فیلم «ناگهان درخت»: و ناگهان تک‌درختی محتوم ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز سوم جشنواره سی و هفتم ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز دوم جشنواره سی و هفتم ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
گزارش روز اول جشنواره سی و هفتم ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
نقد فیلم «دلم می‌خواد» آخرین فیلم بهمن فرمان‌آرا ۳ دی ۱۳۹۷
نقد فیلم «اسرافیل»: مردد بین دو دنیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷