آرين دانش نژاد

مروری بر فیلم مخمل آبی Blue Velvet یکی از بهترین فیلمهای دیوید لینچ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
قوانین فیلم‌سازی گیرمو دل تورو ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
«هزارتوی پن» شاهکار گیرمو دل تورو ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
انومالیسا عمق درونیات انسان در غالب انیمیشن ۷ مرداد ۱۳۹۶
مروری بر زنان فیلم های پدرو آلمودوار ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
نقد فیلم Children of Men به بهانه ده‌سالگی نمایش آن ۸ شهریور ۱۳۹۵
نقد فیلم و ری‌وی‌یو فیلم «رفتگان» به‌مناسبت ده سالگی ساختش ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
جوکر از ابتدای خلق تا امروز ۲۳ مرداد ۱۳۹۵