ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین شاتل، آسیاتک، های‎وب و پیشگامان تا پایان سال ۱۳۹۶ کاملا رایگان محاسبه می گردد


درباره فیلم :
ماجراهای دیگو انیمیشنی برای کودکان محصول سال 2008 آمریکا است. کارگردانی این فیلم بر عهده "کریس گیفورد" و "والری والش" بوده است.

دیگو1: گوریل بزرگ

دیگو1: گوریل بزرگ

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نا م های "گوریل سرگرم کننده"، "نجات تورتویس های غول"، "نجات گاو دریای ها"، "ایگوانا سبز در مزرعه" است که ماجراجویی های دیگو را در آفریقا روایت می کند...

مشاهده
دیگو2: معمای زیر آب

دیگو2: معمای زیر آب

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نام های "معمای زیر آب"، "دیگو بچه دلفین رودخانه ای را نجات می دهد"، "سفر به کوهستان جگوار" و "چیتا و ریتا" که ماجراجویی های دیگو را در جاهای مختلف روایت می کند.

مشاهده
دیگو3: دنیای حشرات

دیگو3: دنیای حشرات

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نام های "دنیای حشرات"، "آلیسا و دم برفی به سوی نجات"، "دیگو و دورا به پروانه کوچولو کمک می کنند"، "اردک سوت زن" است که ماجراجویی های دیگو را روایت می کند...

مشاهده
دیگو4: دنیا را نجات می دهد

دیگو4: دنیا را نجات می دهد

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نا م های "دیگو قهرمان"، "لیندا شتره جشن را نجات می دهد"، "مکی پنگوئن ماکارونی"، "آلیسا کروکودیل را نجات می دهد" است که ماجراجویی های دیگو را روایت می کند...

مشاهده
دیگو5: نجات خرس قطبی

دیگو5: نجات خرس قطبی

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 3 قسمت به نا م های "نجات خرس قطبی"، "عملیات نجات در اقیانوس"، "تولد جوجه فلامینگو"، "آلیسا کروکودیل را نجات می دهد" است که ماجراجویی های دیگو را روایت می کند...

مشاهده
دیگو6: ماجراجویی ایگوانا

دیگو6: ماجراجویی ایگوانا

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نا م های "سرود ایگوانا"، "دیگو و آلیسا سمورهای آبی را نجات می دهند"، "لیندای کتابدار"، "آب خنک برای آناکوندا" است که ماجراجویی های دیگو را روایت می کند...

مشاهده
دیگو7: نجات نور مهتاب

دیگو7: نجات نور مهتاب

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 3 قسمت به نا م های "توگا به ماه کمک می کند"، "رئا،یک نجات دهنده حیوانات"، "دیگو و بچه نهنگ گوژپشت در عملیات نجات "، است که ماجراجویی های دیگو را روایت می کند...

مشاهده
دیگو8: ماجراجویی پاندای بزرگ

دیگو8: ماجراجویی پاندای بزرگ

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نا م های "قطار مخصوص پاندای بزرگ"، "یک بغل واسه توله کوان"، "خنده لیمر"، "در جستجوی برادر اوکاپی"است که ماجراجویی های دیگو را روایت می کند...

مشاهده
دیگو9: نجات بچه شیر

دیگو9: نجات بچه شیر

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نام های "به خونه خوش اومدی بچه شیر"، "بچه فوک خالدار"، "دوستی اسب آبی وکنه خوار"، "نجات اورانگوتان کوچولو" است که ماجراجویی های دیگو را روایت می کند...

مشاهده
دیگو10: کنسرت جنگلی

دیگو10: کنسرت جنگلی

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نام های "جشن تولد جوجه تیغی"، "کنسرت جنگلی"، "خانه جدید پافین ها"، "روز مادر" است که ماجراجویی های دیگو را روایت می کند...

مشاهده
دیگو12: نجات حیوانات

دیگو12: نجات حیوانات

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 3 قسمت به نا م های "نجات قوی ترین حیوانات"، "دیگو، پرنسس ویکونیا را نجات می دهد" و "نجات قورباغه های درختی" است...

مشاهده
دیگو13: در جستجوی آرمادیلو

دیگو13: در جستجوی آرمادیلو

این قسمت از ماجرا های دیگو شامل 4 قسمت به نا م های "در جستجوی آرمادیلو"، "تایپر کوچولو"، "مسابقه بزرگ" و "نشان نجات" است...

مشاهده
دیگو15: سه بچه کرکس

دیگو15: سه بچه کرکس

این قسمت از ماجراهای دیگو شامل 4 قسمت به نام های "نجات بچه گرگ دیگو"، "بوبوب میمون کوچولو"، "دیگو و نجات مامان بچه تنبل" و "سه بچه کرکس" است...

مشاهده
دیگو 16: نجات جگوار کوچولو

دیگو 16: نجات جگوار کوچولو

این قسمت از ماجراهای دیگو شامل 4 قسمت به نام های "نجات جگوار کوچولو"، "نجات مامان طوطی"، "نجات بچه شب دوست" و "چینتا بچه چین چیلا" است...

مشاهده

همچنین تماشا کنید